Tại sao Nhật Bản cấm phố đèn đỏ nhưng lại ‘vô địch’ phim người lớn, có tới 6.000 ‘thánh nữ’ JAV mỗi năm?

Ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản (JAV) phát triển cực thịnh từ những năm 1980 khi tivi và đầu băng từ phổ biến. Tuy nhiên trên thực tế, mảng ấn phẩm người lớn tại Nhật Bản đã có từ thập niên 1960, thậm chí văn hóa tình dục tại đây đã có từ xa xưa.

Có thể nối những đặc điểm độc hữu của Nhật Bản cũng như một số nguyên nhân đã khiến quốc gia này phát triển được ngành JAV nổi tiếng, điều mà những nước láng giềng dù có muốn cũng khó lòng thực hiện.

Văn hóa phồn thực

Khác với những nền văn hóa Châu Á, Nhật Bản từ lâu đã là quốc gia có tư tưởng khá tiến bộ về tình dục ngay từ trước khi cuộc cách mạng Duy Tân với ảnh hưởng của Phương Tây tràn vào.

 Tại sao Nhật Bản cấm phố đèn đỏ nhưng lại vô địch phim người lớn, có tới 6.000 thánh nữ JAV mỗi năm?  - Ảnh 1.

Previous post Nhà đầu tư đang trăn trở điều gì với nền tảng giao dịch?
Next post 4 bài học đắt giá mà nhà đầu tư rút ra sau 1 năm đại dịch