Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Tổng công ty IDICO – CTCP (IDC): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 24% (01 cổ phiếu nhận 2.400 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/11/2021.

CTCP SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình (TIX): ngày 15/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 12,5% (01 cổ phiếu nhận 1.250 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 9/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đơyj 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2021.

CTCP Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh (PTD): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/11/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PSE): Ngày 5/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Bia Hà Nội Hải Phòng (BHP): Ngày 8/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 19/11/2021.

Previous post Tiết kiệm 8 triệu/ tháng nhưng: Nhà bố mẹ cho cũng oách song ở không sướng, muốn tự mua thì đi làm 20 năm nữa mới đủ…
Next post Triệu phú Canada tiết lộ kỹ năng người trẻ nào cũng nên có để thành công: Không phải ngẫu nhiên chúng ta có 2 tai nhưng chỉ có 1 miệng!