Vinataba thu gần 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 1.000 tỷ so với cùng kỳ

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm (kết thúc ngày 30/6/2021). 

Doanh thu thuần đạt 9.970 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 1.917 tỷ đồng, tăng 6%. 

Lợi nhuận thuần 609 tỷ đồng, tăng hơn 9%. Tuy nhiên, do nửa đầu năm Vinataba đã góp 100 tỷ đồng cho quỹ phòng chống COVID-19, khoản này được trích vào chi phí khác khiến lợi nhuận trước thuế còn lại 656 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế 529 tỷ đồng và lợi nhuận thuộc về công ty mẹ 434 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 12%. 

Vinataba thu gần 10.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 1.000 tỷ so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Giới đầu tư đất lại đổ xô kéo về Phan Thiết, xe hơi đỗ kín đường vào khu vực xây sân bay
Next post MB hợp tác chiến lược với Novaland