Thanh Hoá duyệt nhiệm vụ quy hoạch 2 khu đô thị rộng hơn 1.000ha

Thứ nhất là Khu đô thị số 4, Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích lập quy hoạch khoảng 437,5ha, trong đó 422ha thuộc xã Hải Nhân; 15,5ha thuộc phường Nguyên Bình.

Khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp dân cư hiện trạng chân núi Trạn; phía Nam giáp phường Nguyên Bình (phân khu CN 17); phía Đông giáp đường sắt Bắc – Nam (phân khu DT-05); phía Tây giáp đường Nghi Sơn – Sao Vàng.

Các chức năng chủ yếu của Khu đô thị số 4 gồm trung tâm nghiên cứu đào tạo, đất công cộng dịch vụ, cây xanh, mặt nước, khu dân cư hiện trạng cải tạo. Dự báo dân số khu vực đáp ứng khoảng 4.000 người. Thời gian lập đồ án quy hoạch cả hai khu đô thị trên không quá 9 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Thứ hai là Khu đô thị số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 576,3ha, bao gồm xã Hải Nhân 331,5ha; xã Ninh Hải 91,7ha; phường Hải Hoà 153,1ha.

Khu vực quy hoạch có phía Bắc giáp núi Am; phía Nam giáp phân khu đô thị DT-05; phía Đông giáp kênh Than (phân khu sinh thái ST-08 theo quy hoạch); phía Tây giáp đường sắt Bắc – Nam và núi Am.

Đây là khu đô thị thuộc khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Nghi Sơn với các chức năng: Khu công cộng, dịch vụ thương mại, y tế, đầu mối giao thông đường bộ và các khu ở đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dự báo dân số khu vực đáp ứng khoảng 45.000 người.

Previous post Tesla, Bitcoin và hợp đồng quyền chọn trở thành ‘hầm trú ẩn’ hái ra tiền của các day trader
Next post Ngân hàng cảnh báo loạt thủ đoạn lừa đảo mùa mua sắm cuối năm