Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Quý 4 thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính và lãi khác

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 538 tỷ đồng giảm 71% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến PPC lỗ gộp gần 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 556 tỷ đồng – Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp PPC kinh doanh dưới giá vốn.

Nhờ 94 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính và 18,6 tỷ đồng lãi khác, kết quả PPC lãi sau thuế gần 64 tỷ đồng giảm 87% so với quý 4/2020.

Theo giải trình từ phía công ty trong quý 4 công ty thực dừng tổ máy 5 để đại tu sửa chữa 75 ngày và hệ thống huy động thấp, do vậy, sản lượng điện sản xuất quý 4 thấp chỉ bằng 36% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, có nhiều thời điểm dây chuyền 1 của công ty chỉ vận hành 1 tổ máy do vậy dẫn đến suất chi phí (chi phí nguyên liệu) cao hơn so với cùng kỳ và làm giảm lợi nhuận. Ngoài ra quý 4/2020 công ty còn ghi nhận doanh thu từ chênh lệch tỷ giá của năm 2015 và 2018.

Lũy kế cả năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng giảm 51% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 287 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 1.011 tỷ đồng năm 2020 – Đây cũng là con số lãi thấp nhất trong kể từ năm 2011 của PPC.

Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Quý 4 thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính và lãi khác - Ảnh 1.

Previous post Dự báo nguồn cung căn hộ mới ra mắt thị trường BĐS Tp.HCM trong thời gian tới
Next post Càng bớt đi 5 điều này, bệnh tật càng ít hỏi thăm, tinh thần càng nhẹ gánh: Bớt ăn ít bệnh, bớt ham muốn ít buồn