TIS, NTL, SRA, HAH, TTF, TDH, ITD, PCG, VC9, DTI, CEN, TBD, HNA, DRI, VTE, L40, NDX, TAR, NTH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS): Ông Lê Thành Thực, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 7.070.400 cp (tỷ lệ 3,84%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2021.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, con gái ông Nguyễn Văn Kha – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 590.336 cp (tỷ lệ 0,97%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến 14/12/2021.

CTCP Sara Việt Nam (SRA): Ông Hoàng Văn Ba, Chủ tịch HĐQT, đã bán 1,6 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.719.213 cp (tỷ lệ 10,92%). Giao dịch thực hiện từ 20/10 đến 5/11/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã mua 336.700 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.187.400 cp (tỷ lệ 4,62%) lên 2.524.100 cp (tỷ lệ 5,33%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/11/2021.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF): Ông Võ Quốc Lợi, Thành viên HĐQT, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.307.802 cp. Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 9/11/2021.

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH): Ông Thái Âu Bằng, Thành viên BKS, đăng ký mua 120.000 cp. Trước giao dịch ông Bằng sở hữu 144.272 cp (tỷ lệ 0,12%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 14/12/2021.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT, đã bán 1.080.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.282.000 cp (tỷ lệ 11,97%) xuống 1.202.000 cp (tỷ lệ 5,67%). Giao dịch thực hiện từ 25/10 đến 9/11/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Gas Đô thị (PCG): Ông Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch H QT, đăng ký bán 800.000 cp trong tổng số 2.291.700 cp (tỷ lệ 12,14%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP Xây dựng số 9 (VC9): Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 4,32 triệu cp (tỷ lệ 36,94%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 10/12/2021.

CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI): Bà Tạ Thị Dinh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch bà Dinh sở hữu 553.614 cp (tỷ lệ 4,8%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP CENCON Việt Nam (CEN): Công ty TNHH MTV Duyên Hải Lào Cai đã mua 640.000  cp (tỷ lệ 5,6%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Duyên Hải Lào Cai không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 8/11/2021.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (TBD): Ông Nguyễn Việt Anh, Ủy viên HĐQT đã bán toàn bộ 1.302.390 cp (tỷ lệ 4,02%). Giao dịch thực hiện ngày 5/11/2021.

CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA): Ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT,ăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 300.000 cp (tỷ lệ 0,13%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 3/12/2021.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI): Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 350.000 cp (tỷ lệ 0,48%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 8/12/2021.

CTCP Viễn thông điện tử Vinacap (VTE): Bà Nguyễn Thị Huệ, chị dâu ông Ngô Hoàng Phương – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 652.600 cp (tỷ lệ 4,18%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng 40 (L40): Ông Lê Đình Hiển, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 250.000 cp. Trước giao dịch ông Hiển sở hữu 17.710 cp (tỷ lệ 0,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 7/12/2021.

CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX): Ông Bùi Lê Duy, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 381.301 cp (tỷ lệ 3,98%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Bà Lê Thị Kiều, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.058.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.540.630 cp (tỷ lệ 3,33%) lên 2.598,.630 cp (tỷ lệ 5,62%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/5/2021.

CTCP Thủy điện Nước Trong (NTH): Bà Võ Thụy Vân Khanh, vợ ông Nguyễn dình Xuân – Chủ tịch HĐQT – đã mua 800.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.098.900 cp (tỷ lệ 10,17%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/11/2021.

Previous post Nhập khẩu của Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất 10 năm
Next post Unilever thử nghiệm cho nhân viên làm việc 4 ngày/tuần