TVC, HAG, PVI, YEG, CKG, HHV, HTM, TDP, ITD, VMI, CAV: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): CTCP Tập đoàn Phúc Khanh đã mua 346.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 846.800 cp (tỷ lệ 1,23%). Giao dịch thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Ông Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức, đăng ký mua 4 triệu cp. Trước giao dịch ông Hoàng Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/8 đến 7/9/2021.

CTCP PVI (PVI): HDI Global SE đăng ký bán 14.054.512 cp trong tổng số 94.565.321 cp (tỷ lệ 42,31%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/8 đến 1/9/2021.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG): Bà Trần Uyên Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 251.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.506.810 cp (tỷ lệ 20,8%). Giao dịch thực hiện ngày 28/7/2021.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 532.970 cp (tỷ lệ 0,646%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/8 đến 7/9/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc đã bán 50.000.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 38.230.365 cp (tỷ lệ 14,3%). Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 27/7/2021.

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (HTM): Công ty TNHH Thương mại đầu tư và XNK An Phú đã mmua 10.566.647 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 42.437.569 cp (tỷ lệ 19,29%). Giao dịch thực hiện ngày 30/7/2021.

CTCP Thuận Đức (TDP): Ông Trần Quốc Hùng, nhà đầu tư, đã bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 0,19%). Giao dịch thực hiện ngày 2/8/2021.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ông Lâm Thiếu Quân, Tổng Giám đốc, đã bán 490.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 147.642 cp (tỷ lệ 0,78%). Giao dịch thực hiện từ 29/7 đến 2/8/2021.

CTCP Khoáng sản và đầu tư Visaco (VMI): Ông Lê Tuấn Điệp, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 148.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 404.200 cp (tỷ lệ 3,69%) lên 552.200 cp (tỷ lệ 5,04%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/7/2021.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV): CTCP Thiết bị điện Gelex đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch Thiết bị điện Gelex sở hữu 55.088.635 cp (tỷ lệ 95,82%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/8 đến 1/9/2021.

Previous post Hoa hậu và chứng khoán: Vì sao nhà kinh tế học vĩ đại tầm thế giới vẫn chật vật trên thị trường cổ phiếu?
Next post Giá cả hàng hóa tiếp tục neo cao, đầu tư cổ phiếu nào để hưởng lợi?