Bức tranh tài chính của BSR vững vàng sau quý I

Dòng tiền tích cực

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của BSR, trong quý 1/2021 doanh thu thuần của Công ty đạt 21.048,6 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ xu hướng giá dầu tăng mạnh kéo giá bán các sản phẩm chủ yếu gia tăng. Xu hướng tích cực của giá dầu cũng giúp Công ty thu về 2.040 tỷ đồng lợi nhuận gộp, đảo chiều mạnh so với mức lợi nhuận âm 1.990 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020 khi giá dầu giảm mạnh.

Đáng chú ý, hoạt động tài chính của BSR ghi nhận chuyển biến tích cực với việc thu về hơn 67 tỷ đồng lợi nhuận nhờ diễn biến tỷ giá thuận lợi giúp Công ty ghi nhận 52 tỷ đồng lãi từ đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ; trong khi cùng kỳ năm ngoái, BSR ghi nhận lỗ 138 tỷ đồng đối với hoạt động này. Bên cạnh đó, thu nhập từ các khoản lãi tiền gửi cũng tăng 20%, đạt 114,4 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2021, số dư các khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi các kỳ hạn của Công ty đạt 15.724 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Đây cũng là khoản mục lớn trên báo cáo tài sản của BSR với tỷ lệ 26,6%.

Sự khởi sắc của hoạt động kinh doanh chính và hoạt động tài chính giúp BSR thu về 1.848 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế chỉ trong riêng quý 1/2021.

Dòng tiền kinh doanh cũng là điểm sáng khi ghi nhận thặng dư 3.519 tỷ đồng, một mặt giúp Công ty giảm nợ vay ròng 1.632 tỷ đồng chỉ trong riêng quý 1/2021. Đồng thời là nguyên nhân chính giúp dòng tiền tích lũy gia tăng.

Kết quả này đã giúp cơ cấu nguồn vốn của BSR ghi nhận sự chuyển dịch tích cực. Tổng dư nợ vay đến cuối kỳ của Công ty đạt 11.348 tỷ đồng, chiếm 19,2% cơ cấu nguồn vốn và thậm chí hiện đã xuống thấp hơn số tiền mặt và tiền gửi các loại mà Công ty đang sở hữu.

Hiện nay thu nhập từ các khoản lãi tiền gửi của BSR đã hoàn toàn bù đắp được các khoản chi phí lãi vay phải trả. Với lộ trình trả nợ và gia tăng nguồn lực tích lũy hiện nay, dự báo hoạt động tài chính của BSR sẽ ngày càng tạo ra thặng dư lợi nhuận, đóng góp vào kết quả lợi nhuận. Khả năng tích lũy dòng tiền dự báo cũng sẽ tốt hơn từ năm 2023, khi các khoản vay dài hạn được thanh toán hết.

Triển vọng cho năm 2021

Dù kết quả kinh doanh quý I tích cực, song BSR nhìn nhận, chặng đường 3 quý còn lại của năm vẫn còn không ít khó khăn thách thức, và Công ty cần tiếp tục nỗ lực để duy trì kết quả khả quan.

BSR tập trung vận hành nhà máy an toàn, ổn định ở công suất cao với chế độ vận hành và cơ cấu sản phẩm tối ưu; tiếp tục làm tốt công tác dự báo thị trường; đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến, nghiên cứu, ứng dụng, đa dạng hóa sản phẩm mới có giá trị cao hơn.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại dầu mới để không ngừng mở rộng giỏ dầu thô cho Nhà máy. Xây dựng chiến lược dầu thô giai đoạn (tối thiểu từ 3 – 5 năm) và triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp dầu thô dài hạn (từ 3 – 5 năm) cho 50% – 80% nhu cầu dầu thô chế biến của Nhà máy.

Bức tranh tài chính của BSR vững vàng sau quý I - Ảnh 1.

Previous post Khách hàng mua xe đắt tiền hơn vì đại dịch Covid-19: Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục sau khi nghe CEO Rolls-Royce lý giải
Next post Banker làm thêm nghề…viết về tài chính, ngân hàng